هدیه دادن و گرفتن از دیرباز مورد توجه بشریت بوده و به اندازه قدمت انسان،  سابقه دارد. در حقیقت هزاران سال است که مردم با به راه انداختن مراسم و  جشن های مختلف به یکدیگر هدیه می دهند.

بنا بر تحقیقات انجام شده  هدیه، بخش مهمی از روابط و تعاملات جوامع انسانی را در بر می گیرد و تعریف  مشخصی از این روابط ایجاد می کند. هدیه، پیوند بین اعضای خانواده و دوستان  حتی طرف های کاری و تجاری را محکم می کند. مردم وقتی به یکدیگر هدیه می  دهند، اول از همه نشان می دهند که برای یکدیگر ارزش قائل هستند و به یکدیگر  اهمیت می دهند. همچنین موجب می شود که به یکدیگر بیشتر فکر کنند و توجه  نشان دهند. اگرچه مفهوم هدیه در فرهنگ های مختلف گاهی متفاوت است، اما در  اصل نشان دهنده توجهی است که افراد به یکدیگر ابراز می کنند.

هدیه  دادن و گرفتن، واضح ترین روشی است که فرد می تواند علاقه خود را به طرف  مقابل نشان دهد و حتی برعکس، ممکن است فردی بخواهد با کمترین صدمه به طرف  مقابل رابطه شان را پایان دهد. او می تواند این کار را با هدیه دادن انجام  دهد. افرادی که به مقوله هدیه توجهی ندارند، معمولا این علائم و اشارات  اجتماعی را بسادگی از دست می دهند.

بنا بر گفته روان شناسان هدیه  دادن و گرفتن می تواند برای افراد بسیار مهم باشد و موجب سلامت روح و در  نهایت جسم دو طرف شود. در حقیقت این عمل افراد را در شرایط برد ـ برد قرار  می دهد و احساسات خوب و بسیار خوشایندی در هر دو طرف ایجاد می کند و موجب  صمیمیت و در نتیجه احساس امنیت بیشتر می شود. در حقیقت هدیه دادن و گرفتن  باعث ترشح هورمون «سروتونین» می شود که در مغز افراد تنظیم کننده حالات  روحی شان است.

از طرفی تحقیقات نشان داده است که هدیه دادن به مراتب  بیش از هدیه گرفتن شادی می آورد و وقتی این عمل به عادتی در زندگی تبدیل  شود، مسلما می تواند جلوی افسردگی را بگیرد. زیرا فرد هدیه دهنده از این که  توانسته دیگری را شاد کند، احساس باارزش بودن می کند. در واقع هدیه دادن  را می توان در زمره کارهای نوعدوستانه قرار داد. بویژه زمانی که این کار  بدون چشمداشت و توقع تلافی انجام شود، بسیار فرحبخش است.